Speciální olympiády

Obrázek

Ačkoliv prosazují podobnou myšlenku jako paralympijské hry, nejsou zatím speciální olympiády tak známé jako paralympiády. V obou případech jde o překonávání handicapu pomocí sportu. Zatímco paralympiády jsou určeny především tělesně postiženým sportovcům, speciální olympiády jsou pro mentálně postižené jedince.

Celosvětové hnutí Special Olympics International založila ve Spojených státech amerických v roce 1968 sestra prezidenta Johna F. Kennedyho. Paní Eunice Kennedyová-Shriverová vytýčila jasný cíl: pomocí sportu rozvíjet osobnost a integraci lidí s mentálním postižením. Od roku 1988 je hnutí Speciálních olympiád přidruženým členem Mezinárodního olympijského výboru. V současné době je
v tomto hnutí zapojeno na 170 národních programů včetně toho českého.

Československé hnutí speciálních olympiád založili v roce 1990 dr. Martina Středová (která je v čele českého hnutí hnutí dodnes) spolu s Olgou a Lubomírem Kurzovými. Posláním Českého hnutí speciálních olympiád je v souladu s mezinárodním programem poskytovat co možná největšímu počtu lidí s mentálním postižením příležitost pravidelně sportovat. Zlepšování fyzické zdatnosti je stejně důležité jako možnost zažít úspěch, účastnit se sportovních soutěží v různých sportovních disciplínách, překonávat vlastní hranice, sdílet radost. To vše bez ohledu na absolutní výkonnost. Za
dobu svého působení zorganizovala množství sportovních klání v různých disciplínách.

Střední škola Euroinstitut je pořadatelem jedné z akcí speciálního olympijského hnutí: Letní olympiáda Euroinstitutu je zaměřena na vzpírání. Vzpírání patří mezi sjednocené sporty, kde společně soutěží jak mentálně postižení sportovci, tak sportovci bez handicapu. V roce 2019 se Letní olympiáda Euroinstitutu uskutečnila v zavidovském domově pro osoby se zdravotním postižením. Hlavním rozhodčím byl národní umělec Vlastimil Harapes, který je již od vzniku Českého hnutí speciálních olympiád jeho čestným předsedou. A dále emeritní režisér a trenér boxu Boris Procházka,
speciální pedagog MUDr. Leoš Středa i ředitelka Nadace Slunce pro všechny dr. Blanka Dvořáková.

Vlastimil Harapes při úvodním slovu

Vítěz v kategorii družstev „Centrum služeb Slunce všem“

Odborná porota v akci

Autor textu a fotografií: Lenka Jandová, Střední škola Euroinstitut
Střední škola Euroinstitut vyučuje postižené žáky v učilištích a praktických školách a podílí se na pracovním zapojení svých žáků, jejich společenské integraci