Speciální sporty

První letní olympiáda Euroinstitutu
Mentálně postižení sportovci soutěžili v úterý 9.července v zavidovském Domově Domino. Letní olympiádu Euroinstitutu uspořádala střední škola pro postižené pod záštitou Českého hnutí speciálních olympiád.