Inkluzivní vzdělávání

Inkluze se stává sporným tématem, které má kromě zastánců i své odpůrce v řadách učitelů, ale i rodičů. Zajímavý pozitivní pohled na inkluzivní vzdělávání přináší Doc. Račková z katedry speciální pedagogiky a léčebné pedagogiky Katolické univerzity v Ružomberoku.