Pervazivní poruchy: autismus

Autismus je vývojová porucha, která se projevuje abnormální sociální interakcí. Autisté se projevují opakujícími se vzorci chování a narušenými komunikačními schopnostmi. Děti úplňku je dokument režisérky Veroniky Stehlíkové zaměřený na nízkofunkční děti s autismem. Ty patří k nejnáročnějším a jsou nejhůře zvladatelné.

Děti s nízkofunkčním autismem žijí ve svém uzavřeném světě, ubližují samy sobě. Vyžadují nepřetržitou péči, která vede jejich opatrovníky k vyčerpání. Pro současnou medicínu je tato forma autismu stále záhadou.