Biorytmy

Experiment označený jako Deep Time (Pohroužený čas) proběhl v jeskyni Lombrives v Ornolac-Ussat-les-Bains v jihozápadní Francii. Skupina 15 Francouzů (8 mužů a 7 žen) strávila v rámci experimentu 40 dní v jeskyni ve tmě a chladu (kolem 10° Celsia). Učastníci neměli žádný kontakt s vnějším světem, protože šlo o experiment zkoumající lidské biorytmy. Projekt skončil v dubnu 2021.

Podle vědců měla většina z účastníků dojem, že pod zemí strávila kratší čas, než ve skutečnosti. Když za nimi šéf projektu den před koncem experimentu do jeskyně přišel, mysleli si, že jim ještě zbývá přinejmenším deset dní pobytu. Co bylo zajímavé: skupina se vzájemně synchronizovala.