Identifikační údaje

Školské poradenské zařízení SPC a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
právní forma: školská právnická osoba
zřizovatel: Obecně prospěšná společnost Euroinstitut
sídlo: Fričova 199, 274 01 Slaný
místa poskytování školských služeb: Praha, Slaný, Karlovy Vary
IČO: 07 418 205
rezortní identifikátor: 691 012 784
ředitel (statutární orgán): Mgr. Vladimír Hůrka
vedoucí pracovník SPC: PhDr. Mgr. Zdeňka Michalová, Ph.D.
vedoucí pracovník DVPP: Mgr. Karel Krucký
pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr. Pavlína Hromádková
členové rady ŠPO: Rowena Yanson, Exseil Royo, Boris Procházka
Telefon: 774 582 623
E-mail: spc@specialni-pedagogika.cz