MUDr. Karel Slavoj Amerling

Poznámka

Významný představitel českého veřejného života v první polovině 19. století byl vlastenec a lékař, který proslul zejména na poli speciální pedagogiky. Je označován za polyhistora neboli renesanční osobnost. Tedy osobnost s širokými vědomostními schopnostmi v řadě disciplín. Celý příspěvek →

Augustin Bartoš

Galerie

Galerie obsahuje pouze 1 obrázek.

Osobnost Augustina Bartoše je známá zejména v oblasti speciální pedagogiky, kterou obohatil na svou dobu inovátorskými postupy a myšlenkami. Kromě toho se osvědčil jako schopný manažer. Převzal vedení Jedličkova ústavu v neutěšené finanční situaci. Ústav reorganizoval a pod jeho vedením se instituce … Celý příspěvek

Inkluzivní vzdělávání

Galerie

Galerie obsahuje pouze 1 obrázek.

Inkluze se stává sporným tématem, které má kromě zastánců i své odpůrce v řadách učitelů, ale i rodičů. Zajímavý pozitivní pohled na inkluzivní vzdělávání přináší Doc. Račková z katedry speciální pedagogiky a léčebné pedagogiky Katolické univerzity v Ružomberoku.