Proaktivní studium

Proaktivní přístup se zaměřuje na odstranění problémů dříve, než se mohou objevit. Už během studia by měl by mladý člověk proaktivní. Reaktivní přístup je založen na reakci na události poté, co k ní došlo.  Rozdíl mezi těmito dvěma přístupy je perspektiva, kterou každý z nich poskytuje při hodnocení akcí a událostí. S ní souvisí i úspěch.

Proaktivní student je v zásadě ten, kdo přebírá kontrolu nad svým vzděláním a přebírá za něj odpovědnost. Mezi vlastnosti proaktivních studentů patří zdravé sebevědomí a schopnost fungovat jako tým. Projevují také iniciativu, jsou schopni se rozhodovat a dokážou řešit problémy. Všechny pozitivní vlastnosti studenta pramení z toho, že je proaktivní.

Být proaktivním studentem znamená, že předvídáte budoucí výzvy, obhajujete se a v případě potřeby vyhledáte radu a pomoc. Proaktivní středoškoláci a vysokoškoláci plánují dopředu, vyčleňují si dostatek času na studium a zároveň si uvědomují důležitost rovnováhy, včetně času na socializaci a relaxaci. Proaktivní lidé vždy hledí dopředu na budoucí aktivity, projekty a události a předvídají potřeby, problémy a možné výsledky.