Terapeutická pedagogika

Son-rise terapie
Původní program vytvořili manželé Kaufmanovi pro domácí léčbu poruchy autistického spektra (PAS) svého syna. Son-rise má své zastánce i odpůrce, ale možná právě odborníci prokáží skutečné šance této léčby.