Školské poradenské zařízení & další vzdělávání pedagogů

Školské poradenské zařízení SPC a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků najdete na adresách v Praze, Slaném a Karlových Varech. Poskytuje profesní podporu prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogům, speciálně pedagogickou péči žákům a další služby jejich opatrovníkům, zákonným zástupcům, ale i učitelům žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Identifikační údaje
Nabídka speciálně pedagogického centra
Nabídka DVPP
Informace pro zájemce
Pracovníci SPC
Výroční zpráva