Prázdniny a zdravotně postižené děti

Polovinu prázdnin již máme za sebou. Jak vlastně tráví prázdniny zdravotně postižené a dlouhodobě nemocné děti? 

Hlavním cílem prázdninových pobytů a prázdninových táborů je snažit se o zlepšení celkové kondice účastníků, rozšířit jejich okruh znalostí, dovedností a zaměřit se na jejich zájmy a zkušenosti. Významným cílem prázdninových pobytů je také podpora sociálních vztahů. Snažit se podporovat a rozvíjet sociální vztahy, vzájemný respekt, toleranci, seberealizaci, zdravý životní styl. Dalším cílem je integrovat zdravotně postižené dětí do společnosti a v neposlední řadě posílit jejich sebevědomí. 

Prázdniny přinášejí radost všem dětem. O to, aby měly radost z prázdninových pobytů i zdravotně postižené děti a měly možnost trávit pobyty na letních táborech nebo jenom využít jednodenní akce (např. gril party, karnevaly, vzhlédnutí filmového nebo divadelního představení…) se snaží např. Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, různé neziskové organizace, MŠMT, občanská sdružení a další jiné organizace. 

V případě těchto letních pobytů je potřeba zajistit speciální odbornou přípravu a výcvik hlavních vedoucích táborů a dobrovolníků, kteří nemají pedagogické vzdělání tak, aby zde byli přítomni vyškolení specialisté, kteří vědí jak se zdravotně postiženými pracovat, jak vést volnočasové aktivity, jakým způsobem využívat potřebné kompenzační pomůcky, v případě pobytů zaměřených na určité terapie- umět tyto terapie správně využít… 

„Speciální odborná příprava hlavních a oddílových  vedoucích táborů a pobytů pro zdravotně postižené děti a mládež“ 

Projekt MŠMT zajišťuje a realizuje speciální odbornou přípravu a výcvik hlavních vedoucích táborů pro zdravotně postižené děti a mládež. Jedná se o školení dobrovolných pracovníků z řad mladších rodičů zdravotně postižených dětí, kteří nemají pedagogické vzdělání a dále o studenty středních a vysokých škol. Kvalitní příprava těchto dobrovolníků je základní nezbytnou podmínkou efektivní a účelné realizace prázdninových táborů a rehabilitačních pobytů. Účastníci  školení jsou systematicky seznamování s využíváním metodiky sportovních aktivit,  zájmových činností apod. pro příslušné skupiny zdravotního postižení a pracovních povinností hlavních a oddílových vedoucích. Asociace zajišťuje  pětidenní školení  pro oddílové vedoucí a třídenní školení pro hlavní vedoucí s akreditací MŠMT. 

Metodické vedení volnočasových aktivit  v regionálních klubech Asociace 

Součástí prázdninových táborů a školení je metodické a organizační zajištění ze strany Poradenského centra Asociace RPZPD v Praze. Pracovníci připravují metodické materiály k táborovým programům, zajišťují ekonomický servis poradenství, půjčovnu sportovních potřeb, kompenzačních a rehabilitačních pomůcek a kontrolu účelného a odborného realizování volnočasových aktivit. 

V roce 2016 podpořilo MŠMT tento projekt částkou 700 000,-Kč. 

Zdroj: http://arpzpd.cz/?page_id=109

Yvona Chybíková