Studijní obor resocializace

Zaujal mě studijní obor Resocializace, který v rámci pedagogických studií nabízí Vysoká škola Jana Amose Komenského v Karviné. Sudium připraví odborníky pro práci v zařízeních, která jsou zaměřena na resocializační činnost: například ve vězeňských zařízeních, detenčních ústavech, zařízení postpenitenciární péče, v sociálních službách, ústavních zařízeních, zařízeních sociální péče – sociální kuratela (kurátor pro osoby ohrožené sociálním vyloučením), probační a mediační služba, Policie ČR apod. Vysoká škola Jana Amose Komenského v Karvinné nemá nic společného s Univerzitou Jana Amose Komenského, která je největší soukromou vyskokou školou z hlediska počtu absolventů speciální pedagogiky.  Je to odnož polské Fakulty společenských věd a veřejné správy. Je otázkou, zda naše ministerstvo školství bude uvedený magisterský obor uznávat jako speciálně pedagogické vzdělání. Penitenciární pedagogika do speciální pedagogiky patří, ale resocializace? Obdobný obor Sociální pedagogika – prevence a resocializace nabízí v magisterském studiu také Ostravská univerzita  a jasně hovoří o tom, že jde o pedagogiku sociální. a Resocializační pedagogiku mají jako obor na Univerzitě Pardubice, tam dokonce na fildě. Obojí  jsou české veřejné vysoké školy.