Laskavý vědec Štefan Vašek

Včera, 13.ledna zemřel speciální pedagog, Prof. PhDr. Štefan Vašek, CSc. jedna z česko-slovenských ikon oboru speciální pedagogika. Muž, který bývá označován jako laskavý vědec. Odborník, jehož publikace jsou citovány ve stovkách bakalářských, diplomových a rigorózních prací.
Pan profesor Vašek byl uznávaný odborník v oboru speciální pedagogika. Podílel se na koncepci speciální pedagogiky v Československu, byl jeho teoretikem a spolutvůrcem koncepce, legislativních opatření. Působil na několika vysokých školách, kde své znalosti předával studentům. Jako autor či spoluautor se podílel na několika publikacích zaměřených na témata pedagogiky mentálně postižených, pedagogika pro žáky s více vadami, speciálně-pedagogická diagnostika, ale i všeobecné speciální pedagogika a speciálně-pedagogický slovník. Jeho odborný zájem je zaměřen především na vědecký jazyk speciální pedagogiky a problematiku diagnostiky.
Narodil se v Lučenci 25.12.1936. Praktické zkušenosti získal jako ředitel zvláštní školy a zvláštní učňovské školy pro zdravotně postižené ve Slavnici, od roku 1966 jako zakládající ředitel speciálního odborného internátního učiliště v Ladcích. Od roku 1978 působil na Pedagogické fakultě Univerzity Komenského nejprve v Trnavě, později v Bratislavě. V letech 1979-2005 tam vedl katedru katedru speciální pedagogiky, byl také proděkanem fakulty. V letech 1999 až 2002 byl členem Akreditační komise vlády SR. V roce 2013 dostal státní vyznamenání Řád Ľudovíta Štúra II. třídy za mimořádné zásluhy o rozvoj speciální pedagogiky na Slovensku. Přednášel také na Katolické univerzitě v Ružomberku a z českých vysokých škol na Univerzitě Jana Amose Komenského v Praze.

Z kondolence Mons. prof. Jozefa Jařaba, rektora Katolické univerzity v Ružomberku, rodině profesora Vaška:

„Spolu s vami, s celou vašou rodinou, sa chcem poďakovať Darcovi života za to, že ste ho mohli mať, že on bol darom pre vás, pre vás všetkých, pre rodinu, pre spoločenstvo ľudí.“