Osobnosti speciální pedagogiky

Zde najdete stručné životopisy významných osobností speciální pedagogiky. Stačí kliknout na vybrané jméno.

Juraj Páleš
Carl Orff
Jaroslava Dosedlová
Ivan Jařabáč
Lili Monatová
Zdeněk Matějček
František Kábele
Miloš Sovák
Josef Zeman
Václav Příhoda
MUDr. Karel Slavoj Amerling
Rudolf Jedlička
František Bakule
John Langdon Haydon Down
Otokar Chlup
Jean-Jacques Rousseau
Maria Tecla Artemisia Montessori
Jan Amos Komenský
Heinrich Hanselmann
Jiří Žáček
Pavel Kováč