Nabídka DVPP

Úzce spolupracujeme se zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Střední školy Euroinstitut. Pro nabídku kurzů a akreditovaných vzdělávacích programů klikněte sem.

Kromě sdílených studijních a vzdělávacích programů je Školské poradenské zařízení SPC a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků samostatnou autorizovanou osobou národní soustavy kvalifikací pro kvalifikaci Metodik prevence sociálně patologických jevů.