Vzdělávání jako nástroj sociální změny

Příspěvek o školním vzdělávání klientů pobytových služeb (DOZP, DZR) publikovali autoři Leoš Středa (1. lékařská fakulta UK Praha), Karel Krucký (Střední škola Euroinstitut) a Rowena Yanson (Dr.Streda College, Filipíny a Euroinstitut, praktická škola a odborné učiliště) na Hradeckých dnech sociální práce.

Přechod klientů pobytových sociálních služeb z institucionální do komunitní péče je úzce spojen s vytvářením chráněných bydlení pro mentálně postižené. Procesní stránka vzdělávání osob s mentálním postižením vychází ze specifik předchozí legislativy, která klientům s těžším stupněm mentálního postižení odepřela vzdělání prostřednictvím instituce soudního zbavení povinnosti školní docházky. Specifika edukace těchto mentálně postižených je třeba zaměřit na překlenutí předchozí legislativní chyby a vzhledem ke zvláštnostem kognitivních procesů a osobnostních vlastností žáků-klientů DOZP A DZR podpořit jejich přechod do komunitní péče praktickými dovednostmi s možností uplatnění na pracovním trhu v jednoduchých manuálních činnostech. Vzdělávání v oborech nižšího středního vzdělání (úklidové práce, příprava pokrmů, praní, žehlení a opravy prádla) nebo praktického vzdělání (jednoletá a dvouletá praktická škola) vyžaduje úzkou spolupráci s domovy a orientaci v systému plánování vzdělávacích postupů a při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů na základě diagnostických zjištění a prognózy dalšího vývoje jedinců s mentálním postižením. Autoři příspěvku se chtějí podělit o praktické poznatky a zkušenosti škol Euroinstitut v zařízeních pro mentálně postižené a specifikují strukturu a kompetence z hlediska vzdělávacích programů v kontextu legislativních ustanovení školství a sociální práce.

Celý text příspěvku  je přístupný pro předplatitele. Prosím přihlašte se vaším předplatitelským číslem a heslem.

Číslo předplatného:
Heslo: Při zaškrtnutí čtverečku nahoře si váš počítač údaje zapamatuje

Pokud nejste předplatitelem online ¨Revue pro speciální pedagogy specialni pedagogika.cz, použijte prosím následující link ke stažení textů ze stránek portálu Hra deckých dnů sociální práce .