Lesní mateřské školy

Lesní školka speciální pedagogikaLesní mateřské školy mohou od loňska čerpat prostředky na provoz ze státního rozpočtu. Byly totiž zařazeny do školského zákona jako plnohodnotné školky. Novelou školského zákona se za lesní mateřskou školu považuje mateřská škola, ve které vzdělávání probíhá především ve venkovních prostorách mimo zázemí lesní mateřské školy, které slouží pouze k příležitostnému pobytu. A příroda je opravdu prvotní, i bez ohledu na počasí. Svědčí o tom i jedno motto, které lesní školky doprovází: Neexistuje špatné počasí, pouze špatné oblečení. Zázemí lesní mateřské školy přitom nesmí být stavbou podle stavebního zákona.

Jurta v lesní školce. Otázka: jsou jurt naše evropská přirozenost? Podle zákona o ochraně veřejného zdraví, musí prostory a provoz škol a školských zařízení splňovat mnoho náročných hygienických požadavků. Lesním školkám splnit jen několik základních podmínek, aby mohly požádat o zápis do školského rejstříku. Jde zejména o přísun vody, ochranu před nepříznivým počasím a zajištění místa pro odpočinek. Běžné školky mají podmínek mnohem více, od počtu záchodů na počet žáků, větrání, vytápění, vhodná velikost prostor podle počtu žáků. Lesní školce stačí jako zázemí např. kočovnická asijská jurta, stan tee-pee, ale i maringotka nebo mobilheim. V případě mobilheimů je otázkou, nakolik je o sepjetí s přírodou jiné, než v klasické školce se školským vzdělávacím programem zaměřeným na přírodu či na podporu ekologických a pěstitelských aktivit. Možná to bude hlavně v přístupů pedagogů, protože v lesních školkách obvykle pracují nadšenci pro přírododu a pobyt v ní. Navíc mají na každé dítě více času, protože zákon povoluje v lesní školce maximálně 8 dětí na jednoho učitele.

Požadavky pro lesní mateřské školky podle vyhlášky č. 465/2016 Sb.:

(1) V lesní mateřské škole musí být zabezpečen dostatek pitné vody k pití, osobní hygieně a pro potřeby poskytnutí první pomoci. K donášení nebo dovozu pitné vody mohou být použity pouze pro tento účel vyčleněné čisté a uzavíratelné nádoby zhotovené z materiálů určených pro styk s potravinami.

(2) V bezprostřední blízkosti zázemí lesní mateřské školy nebo v zázemí lesní mateřské školy musí být umístěno hygienické zařízení se záchodem a tekoucí pitnou vodou a prostředky osobní hygieny, zejména toaletní papír, mýdlo a prostředky pro hygienické osušení rukou.

(3) Zázemí lesní mateřské školy musí být udržováno v čistotě, suchu a ve stavu neohrožujícím zdraví dětí, musí být vybaveno prostředky pro poskytnutí první pomoci a musí umožňovat uložení osobních věcí dětí a materiálního vybavení lesní mateřské školy.

(4) Zázemí lesní mateřské školy dále musí umožňovat ochranu dětí před nepříznivými klimatickými podmínkami.