Informace pro zájemce

Objednat se na vstupní vyšetření lze telefonicky, případně e-mailem. Lze také zaslat poštou vyplněný formulář „Žádost o zařazení do péče Školského poradenského zařízení SPC, poté budou žáci s neomezenou způsobilostí k právním úkonům nebo jejich opatrovníci, případně zákonní zástupci telefonicky kontaktováni pracovníky Školského poradenského zařízení SPC. K samotnému vyšetření se dostaví zákonný zástupce nebo opatrovník s žákem (případně zletilý klient s neomezenou způsobilostí k právním úkonům sám). S sebou je vhodné mít veškerá diagnostická vyšetření, závěry lékařských zpráv, případně vyjádření pedagogických pracovníků, či dalšího školského poradenského zařízení. Samotné vyšetření trvá dle rozsahu 1-3 hodiny, v opodstatněných případech se vyšetření rozloží po domluvě do více termínů, lze si domluvit návštěvu přímo v přirozeném prostředí žáka. Po vyšetření budou se zákonným zástupcem či opatrovníkem projednány navrhované postupy a doporučena podpůrná, případně vyrovnávací opatření. Závěry a zprávu z vyšetření si žák s neomezenou způsobilostí k právním úkonům, či jeho opatrovník nebo zákonný zástupce vyzvedává ve Školském poradenském zařízení SPC po telefonické domluvě, pokud nebude dohodnuto jinak. Zpráva je ve Školském poradenském zařízení SPC připravena k vyzvednutí do 30 dnů od ukončení vyšetření.