Osobnosti pedagogiky

Euroinstitut Jan Amos Komenský Szeges

Kdo byl Jan Szeges? Klikněte sem.
V soutěži Největšího Čecha byl na 4. místě. Jeho pravé jméno Szeges nejspíš neznáte. Nabídku být profesorem na Harvardu nevyužil. Ke stáru si vzal dívku o 30 let mladší než on. Mylně si myslíme, že byl proti tělesným trestům. Naopak: doporučil tělesně trestat ty, kdo se neřídí pokynem učitele.

Kým je pro nás Komenský, tím je pro Belgii dr. Decroly.
Dodnes funguje v Belgii jeho škola Ecole Decroly, kterou založil v roce 1907. Lékař a speciální pedagog, který měl být kanonizován. Nebyl. Je však na belgické známce a jméno Ovide Decroly nese řada belgických ulic. Jeho globální metoda se využívá nejen při vzdělávání postižených.

Sbormistr milovaný svými žáky…a hlavně žákyněmi.
Celý život zasvětil postiženým žákům a byl prvním ředitelem Jedličkova ústavu. Byl také sbormistr dětských pěveckých sborů, které si dobyly věhlasu v celém světě. Obdivoval ho prezident Masaryk i tehdejší prezident USA Warren Harding. Oženil se se svojí žačkou ze základky.

Augustin Bartoš, ředitel Jedličkova ústavu
Jednou z jeho prvních pedagogických štací  byl Ústav pro mravně vadné dívky v Jilemnici, což nebylo daleko od jeho rodného Červeného Kostelce.  Později (1925 – 1945) byl Augustin Bartoš úspěšným ředitelem Jedličkova ústavu po prof. Rudolfu Jedličkovi a Františku Bakulem.