Inkluzivní vzdělávání

Galerie

Galerie obsahuje pouze 1 obrázek.

Inkluze se stává sporným tématem, které má kromě zastánců i své odpůrce v řadách učitelů, ale i rodičů. Zajímavý pozitivní pohled na inkluzivní vzdělávání přináší Doc. Račková z katedry speciální pedagogiky a léčebné pedagogiky Katolické univerzity v Ružomberoku.

Výchovně vzdělávací činnost Červeného kříže

Galerie

Galerie obsahuje celkem 2 obrázky.

V souvislosti s působením různých medicínských a zdravotních organizací se často mluví o prosociálním, antisociálním, neutrálním nebo nestranném chování. Typickými představiteli tohoto chování jsou organizace typu Červený kříž a Červený půlměsíc. Nesmějí stranit žádnému účastníku konfliktu, diskriminovat národnostně, nábožensky, rasově či politicky. … Celý příspěvek