Speciální olympiády

Obrázek

Ačkoliv prosazují podobnou myšlenku jako paralympijské hry, nejsou zatím speciální olympiády tak známé jako paralympiády. V obou případech jde o překonávání handicapu pomocí sportu. Zatímco paralympiády jsou určeny především tělesně postiženým sportovcům, speciální olympiády jsou pro mentálně postižené jedince.

Celosvětové hnutí Special Olympics International založila ve Spojených státech amerických v roce 1968 sestra prezidenta Johna F. Kennedyho. Paní Eunice Kennedyová-Shriverová vytýčila jasný cíl: pomocí sportu rozvíjet osobnost a integraci lidí s mentálním postižením. Od roku 1988 je hnutí Speciálních olympiád přidruženým členem Mezinárodního olympijského výboru. V současné době je
v tomto hnutí zapojeno na 170 národních programů včetně toho českého.

Československé hnutí speciálních olympiád založili v roce 1990 dr. Martina Středová (která je v čele českého hnutí hnutí dodnes) spolu s Olgou a Lubomírem Kurzovými. Posláním Českého hnutí speciálních olympiád je v souladu s mezinárodním programem poskytovat co možná největšímu počtu lidí s mentálním postižením příležitost pravidelně sportovat. Zlepšování fyzické zdatnosti je stejně důležité jako možnost zažít úspěch, účastnit se sportovních soutěží v různých sportovních disciplínách, překonávat vlastní hranice, sdílet radost. To vše bez ohledu na absolutní výkonnost. Za
dobu svého působení zorganizovala množství sportovních klání v různých disciplínách.

Střední škola Euroinstitut je pořadatelem jedné z akcí speciálního olympijského hnutí: Letní olympiáda Euroinstitutu je zaměřena na vzpírání. Vzpírání patří mezi sjednocené sporty, kde společně soutěží jak mentálně postižení sportovci, tak sportovci bez handicapu. V roce 2019 se Letní olympiáda Euroinstitutu uskutečnila v zavidovském domově pro osoby se zdravotním postižením. Hlavním rozhodčím byl národní umělec Vlastimil Harapes, který je již od vzniku Českého hnutí speciálních olympiád jeho čestným předsedou. A dále emeritní režisér a trenér boxu Boris Procházka,
speciální pedagog MUDr. Leoš Středa i ředitelka Nadace Slunce pro všechny dr. Blanka Dvořáková.

Vlastimil Harapes při úvodním slovu

Vítěz v kategorii družstev „Centrum služeb Slunce všem“

Odborná porota v akci

Autor textu a fotografií: Lenka Jandová, Střední škola Euroinstitut
Střední škola Euroinstitut vyučuje postižené žáky v učilištích a praktických školách a podílí se na pracovním zapojení svých žáků, jejich společenské integraci

Osobnosti speciální pedagogiky

Zde najdete stručné životopisy významných osobností speciální pedagogiky. Stačí kliknout na vybrané jméno.

Juraj Páleš
Carl Orff
Jaroslava Dosedlová
Ivan Jařabáč
Lili Monatová
Zdeněk Matějček
František Kábele
Miloš Sovák
Josef Zeman
Václav Příhoda
MUDr. Karel Slavoj Amerling
Rudolf Jedlička
František Bakule
John Langdon Haydon Down
Otokar Chlup
Jean-Jacques Rousseau
Maria Tecla Artemisia Montessori
Jan Amos Komenský
Heinrich Hanselmann
Jiří Žáček
Pavel Kováč

Emoční asistivita

Galerie

Asistivní technologie – tak označujeme pomůcky pro zlepšení fyzických nebo duševních funkcí postiženým osobám, které mají tyto funkce z různých důvodů sníženy. Služby spojené s jejich poskytováním jsou moderním trendem ve speciální pedagogice, sociálních službách i zdravotnictví a medicíně. Mezi … Celý příspěvek