Emoční asistivita

Asistivní technologie – tak označujeme pomůcky pro zlepšení fyzických nebo duševních funkcí postiženým osobám, které mají tyto funkce z různých důvodů sníženy. Služby spojené s jejich poskytováním jsou moderním trendem ve speciální pedagogice, sociálních službách i zdravotnictví a medicíně.
Mezi asistivní technologie patří pomůcky pro usnadnění mobility, od vozíku až po speciální úpravy pro postižené. Také protézy, senzorické pomůcky, ale i architektonické úpravy a modifikace bytového vybavení. A technologickým vrcholem je využití výpočetní techniky, které může mít podobu vypomáhajícícho software, ale i robotických aplikací.
Asistivita v oblasti emocí je zdánlivě doménou psychologie . Interpersonální vztahy , síla emoční podpory … to vše se v dnešní době proklamuje, ale už méně dodržuje.
Celý text článku  je přístupný pro předplatitele archivu publikací webu specialni-pedagogika.cz. Prosím přihlašte se vaším předplatitelským číslem a heslem.

Číslo předplatného:
Heslo: Při zaškrtnutí čtverečku nahoře si váš počítač údaje zapamatuje