Taneční a pohybová výchova

Pod pojmem pohybová terapie si řada pedagogů představuje tělesnou, případně zdravotní tělesnou výchovu (ZTV) či léčebnou tělesnou výchovu (LTV).  LTV je mimo pedagogiku, spadá pod zdravotnictví (fyzioterapie). Moderní pedagogické prvky přináší využití taneční a hudební terapie, případně v kombinaci s dalšími expresivními pedagogickými terapiemi a s taneční a pohybovou výchovou. Příklad z praxe:

Beruška (1986) je jeho nejznámější skladbou, proslavily jí Pastelky (1994-1996). Jejich kazety a CD vycházely samostatně i např. jako příloha knihy Pohádková postýlka.

PaedDr. Pavel Kováč (1950) je hudebník a absolvent teorie výchovy na Pedagogické fakultě v Brně. Jeho rytmické písničky se využívají v rámci pohybové terapie a dětského aerobiku. Využívají prvky poetoterapie, jde o zhudebněné verše básníků Hrubína, Škápíkové, Žáčka. P.Kováč působí jako učitel tělesné a hudební výchovy v Bílovicích. Vánoční otázka Brňákům: Víte, že bílovický strom je každoročně vánočním stromem města Brna? Otázka k tomuto článku patří, protože Pavel Kováč je jedním z hlavních organizátorů vánočních oslav pro děti v Brně.

Beruška (1986) je jeho nejznámější skladbou proslavená Pastelkami (1994-1996). Jejich kazety a CD vycházely samostatně i např. jako příloha knihy Pohádková postýlka. V mateřských i základních školách se dodnes píseň využívá v rámci besídek, taneční a pohybové terapie i moderního přiblížení básniček dětem.

 

Taneční a pohybová výchova (TPV) byla začleněna jako doplňující vzdělávací obor v rámci estetické výchovy do Rámcového vzdělávacího programu opatřením ministra školství už v roce 2010. Umožňuje školám obohatit vzdělávací obsah základního vzdělání v oblasti Umění a kultura. Taneční a pohybová výchova zahrnuje tyto oblasti:

 • pohybová průprava
 • prostorové cítění
 • vzájemné vztahy
 • pohyb s předmětem
 • pohybové a taneční hry
 • hudba a tanec
 • improvizace
Příkladová příprava pro hodinu TPV při výuce žáku s lehkým a středně těžkým mentálním postižením, příp. žáků s více vadami: 
Výukový (vzdělávací) cíl: jednoduchá rytmická cvičení s hudbou a tancem 
Výchovný cíl: upevňovat v žácích návyk správného společenského chování – pozdrav 
Vyučovací metody: frontální výklad, názorná ukázka, didaktická hra (hromadná taneční hra) 
Typ učebny: malá tělocvična
Pojmy: pozdrav, pohyb, tanec 
Dříve osvojené: jde první lekci, výchovný cíl navazuje nepřímo na společenské předměty: správné chování na veřejnosti 
Nově vytvářené: rytmický pohyb dle významu písně (zhudebněné básničky Jiřího Žáčka, zhudebnil Jan Kováč) 
Příští hodina: pokračování s druhou částí písně 
Časový harmonogram: klasický, 4 etapy, zkrácená vyučovací jednotka (cca 20 min)
Pomůcky: reprodukovaná hudba, píseň „Beruško, půjč mi jednu tečku“ (k dispozici střih prvních tří slok na YouTube), obrázek berušky, piktogramy pro negramotné žáky
Širší téma: Hudba a dramaterapie pro pohyb mentálně postižených 
Téma: Zpívaná jarní básnička  
Průběh pohybové aktivity: 
1. Motivační úvod (3-5 minut) 
a) přivítání – učitel si podává ruku s každým žákem a zdraví ho výrazným „Dobrý den“ a pohledem do očí (dotyk, pozdrav, úsměv) , vyžaduje to samé od žáků
b) obeznámení s cílem – dnes je další jarní den a zpříjemníme si ho tady zpíváním, hrou a tancem 
c) probouzí se příroda , otepluje se: co vám připomíná jaro? Květiny, včely, broučci. Učitel navádí žáky i na slunéčko sedmitečné, o kterém bude rytmická písnička (text Jiří Žáček, hudba Pavel Kováč). Ukazuje obrázek berušky. 
2. Přípravná část (5 minut)
a) vytleskávání slov z motivace květiny narcis, tulipán, sluníčko, sněženky, teplo, beruška… ( tleskáme, dupeme, pleskáme, luskáme – pohyb slouží jako rozcvičení) 
b) dechová hra: posíláme fouknutí přes dlaň 
c) videoukázka dětského tance na zhudebněnou báseň Beruško, půjč mi jedn tečku 
3. Hlavní část (5-10 minut) 
na hudbu písničky Beruško, půjč mi jednu tečku, pouze její první tři sloky: 
a) volný tanec inspirovaný videonahrávkou (taneční hra) b) zařazení rytmického cvičení vztaženého k jednotlivým výrazům. Učitel předcvičuje, žáci napodobují, a to tak že na slovo : 
 • jednu: zdvíhá palec pravé ruky (ukazuje 1) 
 • na zadečku: poplácne se po hýždích 
 • za větou: vykreslí ve vzduch vlnovku (jako když píše) 
 • nepletou: zakroutí rukama ve vzduchu (výraz ne) 
 • tulipán: zdvihnout paže (napodobení tulipánu) 
 • nebolí: poklepat na bederní část zad 
 • klaní: úklon  

   Obr.: piktogramy jednotlivých pohybových prvků

 
 
 
4. Závěrečná část (3-5 minut) 
relaxace s videem, sledujeme tanec na stejnou písničku na Youtube (dětští tanečníci) včetně druhé části, která bude na programu příští hodinu 
Text prvních tří slok zhudebněné básničky Jiřího Žáčka Beruško, půjč mi jednu tečku: 
Beruško půjč mi jednu tečku, 
třeba tu co máš na zadečku, 
musím ji napsat za větou, 
ať se mi slova nepletou. 
    Tulipán a tulipaní, 
    celý den se sobě klaní,
    až se diví okolí, 
    že je záda nebolí. 
Beruško půjč mi jednu tečku, 
třeba tu co máš na zadečku, 
musím ji napsat za větou, 
ať se mi slova nepletou.
(přípravná hodina byla zpracována pro předmět didaktika pohybové výchovy studijního oboru pedagogika mentálně postižených, Katolické univerzity v Ružomberoku)