Islám na českých školách

Portál inkluzivní škola, zaměřený na začleňování žáků-cizinců (mnohdy sociálně znevýhodněných nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka) do českého vzdělávacího systému připravil ke stažení kompletní výukový materiál o problematice islámu, využitelný pro všechny žáky, včetně žáků s odlišným mateřským jakzykem (OMJ). Součástí je prezentace, výkladový list, který může mít k dispozici žák s OMJ (nebo všichni žáci) a který slouží zároveň jako zápis. K dispozici je také zjednodušený text a PL, který slouží k upevnění a procvičení učiva.

Celý text článku  je přístupný pro předplatitele archivu publikací webu specialni-pedagogika.cz. Prosím přihlašte se vaším předplatitelským číslem a heslem.

Číslo předplatného:
Heslo: Při zaškrtnutí čtverečku nahoře si váš počítač údaje zapamatuje

Pokud nejste předplatitelem archivu publikací webu specialni-pedagogika.cz, použijte prosím následující link ke stažení textů ze stránek portálu Inkluzivní škola.