Identifikační údaje

Název školské právnické osoby: Školské poradenské zařízení SPC
Právní forma: školská právnická osoba
Adresa zařízení: Fričova 199, 274 01 Slaný
IČO: 07 418 205
Rezortní identifikátor: 691 012 784
Zřizovatel: Obecně prospěšná společnost Euroinstitut, Pražská 398, 274 01 Slaný
Typ zřizovatele: obecně prospěšná společnost
Ředitel (statutární orgán): Mgr. Vladimír Hůrka
Vedoucí SPC: PhDr. Mgr. Zdeňka Michalová, Ph.D.
Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr. Pavlína Hromádková
Členové rady ŠPO: Rowena Yanson, Exseil Royo, Mgr. Boris Procházka
Telefon: 774 582 623
E-mail: spc@specialni-pedagogika.cz