Vyhláška č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Aktualizace 1.1.2018: Vyhláška č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných aktualizována k 1. lednu 2018. Vyhláška platí od 1.9.2016 a upravuje pravidla vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, vzdělávání žáků uvedených v § 16 školského zákona. Zrušila vyhlášku č. 73/2005 Sb. Od 1. ledna 2018 došlo k těmto dalším změnám:

  • změnila se velikosti skupiny, které je poskytováno podpůrné opatření v podobě pedagogické intervence, a to ze 4 žáků na 6.
  • opraveny byly technických nedostatků v příloze.
  • žákům s potřebou podpory z důvodu narušené schopnosti je nově možné poskytnout některé další pomůcky nad rámec dosavadní úpravy
  • pro výpočet prostředků ze státního rozpočtu se používá nižší platový stupeň.
  • zrušilo se  normativní financování nenárokové složky platu u těchto podpůrných opatření.