Základy hipoterapie

Speciální pedagogika | Kůň je základní terapeutický prostředek v hipoterapii jako léčebné a rehabilitační metodě. Publikace popisuje výběr vhodného koně pro speciální výcvik. Léčebné principy fyzioterapie a využití koně v psychoterapii. Zásady bezpečnosti při práci s koněm. Publikace poskytuje informace pro laiky i pro přípravu odborníků v hipoterapii.