Základy arteterapie

Speciální pedagogika | Arteterapie umožňuje klientům uvolnit se a vyjádřit emoce. Pomáhá jim porozumět sobě i druhým a také překonat nejrůznější problémy. Autorka v této knize nabízí přehled teoretických východisek arteterapie a vyčleňuje cílové skupiny klientů, pro které je tato léčba vhodná. Přibližuje cíle arteterapie, kterými jsou hlavně budování komunikace, kreativity, spontaneity, nacházení smyslu života a kompenzace případného postižení. Nové vydání knihy je doplněno například o otázky arteterapeutického výzkumu či o otázky priorit a standardů současného arteterapeutického vzdělávání v českém, slovenském a evropském kontextu.