Začínáme učit češtinu pro děti - cizince

Speciální pedagogika | Příručka Začínáme učit češtinu pro děti-cizince (mladší školní věk) je určena především lektorkám a lektorům, kteří začínají působit v oblasti výuky češtiny jako cizího jazyka pro děti-cizince, jež mají nárok na výuku českého jazyka, která je momentálně zprostředkovávána Asociací učitelů češtiny jako cizího jazyka v rámci projektu ČESKY S PŘEHLEDEM komplexní podpora jazykového vzdělávání azylantů na území České republiky. Příručka se snaží všem, jichž se vzdělávání této skupiny dětí týká, zpřístupnit informace a témata, která jsou považována za důležitá a smysluplná a která se v dostupných a podobně zaměřených příručkách neobjevují nebo se objevují pouze okrajově.