Vztahy, intimita a sexualita lidí s mentálním handicapem nebo s autismem.

Speciální pedagogika | Tato publikace slouží jako doprovodná příručka k dvoudennímu kurzu Sexualita u lidí s mentálním postižením. Shrnuje témata, která na semináři zazněla, a zároveň obsahuje vzor Protokolu sexuality, intimity a vztahů, k jehož vzniku seminář směřuje. Protokol je v každém zařízeni jedinečný. Má sloužit personálu, zvláště pak nově příchozím, k orientaci, jaké obecné postoje a strategie zařízení zaujímá v oblasti neintimních, intimních i sexuálních vztahů.