Využití výpočetní techniky pro zdravotně postižené

Speciální pedagogika | Text obsahuje sedm kapitol, které pojednávají o jednotlivých typech postižení. U každého postižení je uveden seznam konkrétních technických pomůcek s popisem jejich použití. Součástí publikace je katalog pomůcek, který podává ucelený přehled o jednotlivých zařízeních i softwaru. Učební text pro studenty pedagogiky o možnostech použití výpočetní techniky při práci se zdravotně postiženými.