Výjimečné děti, Aspergerův syndrom

Speciální pedagogika | Tato publikace shrnuje základní informace o příčinách Aspergerova syndromu a jeho projevech spolu s doporučeními a strategiemi, jak případné obtíže zvládat. Tato příručka je vhodná pro všechny, kteří se zabývají prací s lidmi s Aspergerovým syndromem, například je vhodná pro speciální pedagogy, rodiče dětí s AS, sociální pracovníky, apod.