Veršované znakování

Speciální pedagogika | Kniha Veršované znakování obsahuje soubor krátkých, snadno zapamatovatelných básniček, které jsou spojeny s jednoduchým znakem jednoduchou pohybovou hříčkou. Hlavní myšlenka vychází z koncepce znakování s miminky, která podporuje a rozvíjí přirozenou komunikaci dětí raného věku. Jednotlivé znaky ve svém základě představují gesta, která v životě běžně používáme. Jejich výhodou je zejména jednoduchost a srozumitelnost. Většina znaků je pro nás přirozená a ve své podstatě se je nemusíme učit. Stačí se na dítě vyladit, všímat si jeho nemluvených projevů a reagovat na ně. Znakování je pro děti velmi prospěšné. Díky němu se urychluje rozvoj řeči a dále má pozitivní vliv na rozvoj pohybových dovedností, myšlení a představivosti. S jejich pomocí se dítě učí poznávat svět, lépe si uvědomuje souvislosti. Navíc poskytuje příležitost pro vzájemné sdílení a upevnění pouta mezi rodičem a dítětem. (komunikujeme s miminky a batolaty znaky, gesty mimikou)