Úvod do Surdopedie

Speciální pedagogika | Kniha přináší čtenářům poznatky z oblasti diagnostiky sluchového postižení, charakterizovat možnosti korekce sluchových vad a popsat možnosti péče o jedince s poruchami sluchu. Zaměřuje se na témata z oblasti tlumočení znakového jazyka či péče neslyšících rodičů o své slyšící potomky. Také se zabývá problematikou hluchoslepoty, závažného duálního smyslového postižení apod.