Úvod do etopedie

Speciální pedagogika | Přehledně zpracovaný učební text je zaměřen na problematiku strategie edukace dětí a žáků v riziku a s poruchami chování. Studijní materiál je členěn do čtyř kapitol a četných subkapitol, je speciálně strukturovaný na dva sloupce. V jednom je akcentována odborná stránka oboru, druhý napomáhá lepší orientaci v textu. Kniha obsahuje také příklady z praxe, otázky a úkoly, které mají za cíl motivovat studenty k dalším úvahám o dané problematice.