Úvod do dramaterapie

Speciální pedagogika | Dramaterapie je v současnosti uznávaný obor s širokým využitím při práci s nejrůznějšími skupinami. V této knize autorka představuje dramaterapeutický přístup „léčebného divadla“ a popisuje, jakým způsobem je divadlo neoddělitelnou součástí naší kulturní zkušenosti, a jaké prostředky poskytuje při setkání s netvorem v srdci labyrintu. Vedle mnoha příkladů kniha rovněž obsahuje cvičení a dotazníky použitelné v praxi se studenty nebo pro sebepoznání, které osvětlují vztah mezi divadlem, léčbou a teoretickými základy dramaterapie.