Učíme se společně

Speciální pedagogika | Kniha se věnuje komunikaci dětí se zrakovým a kombinovaným postižením od narození do školního věku. Jsou zde uvedeny nápady k tvorbě podnětného prostředí pro učení těchto dětí. Na závěr je představena znaková řada Canaan Barrie.