Ucelená rehabilitace dětí s tělesným a kombinovaným postižením

Speciální pedagogika | Publikace se zabývá problematikou ucelené rehabilitace dětí s tělesným postižením a kombinovaným postižením, zvláště pak dětí s poruchou centrálního motoneuronu. Publikace shrnuje obecné poznatky a věnuje pozornost všem složkám ucelené rehabilitace, tedy prostředkům léčebným, pedagogicko psychologickým, sociálním a pracovním. Zvláštní pozornost je věnována problematice integrace lidí s postižením ve společnost.