Terciální vzdělávání studentů se sluchovým postižením v ČR

Speciální pedagogika | Publikace se věnuje problematice sluchového postižení, oblastí komunikačních možností jedinců se sluchovým postižením, kteří se v důsledku komunikační bariéry, vzniklé z nedostatku nebo nepřítomnosti akustické zpětné vazby, setkávají s překážkami v komunikaci ve všech oblastech života. Jednou z hlavních oblastí, je terciární vzdělávání studentů se sluchovým postižením, jeho specifika, apod.