Terapie ve speciální pedagogice

Speciální pedagogika | Z větší části je kniha tvořena popisy terapií využitelných ve sféře speciální pedagogiky jako např.: arteterapie, dramaterapie, teatroterapie, biblioterapie, poetoterapie, muzikoterapie, taneční terapie, apod.