Terapie afázie

Speciální pedagogika | Afázie je ztráta schopnosti mluvit a rozumět mluvené řeči po ložiskovém poškození mozku. Publikace přináší přehled teoretických koncepcí afázie (proč a jak vzniká, jak se projevuje), přehled metodik hodnocení (diagnostika afázie) a především terapeutické postupy, které je možné efektivně uplatnit v každodenní praxi. Hlavní náplní je podrobný popis terapeutických postupů způsobem, který umožňuje, aby je terapeuti (logopedi, psychologové, lékaři) mohli použít v praxi. Kromě popisu terapie obsahuje i případové studie pacientů s afázií. Důležitá je i část věnovaná skupinové terapii afázií - tato terapie je u nás málo známá a málo využívaná.Knihu ocení logopedi, psychologové, lékaři, rehabilitační pracovníci i rodinní příslušníci pacientů s afázií.Skupinová terapie klientů s diagnózou. Afázie probíhá pod vedením speciálního pedagoga.