Terapeutické intervencie a člověk s viacnásobným postihnutím

Speciální pedagogika | Tato publikace je věnovaná podpoře lidí s vícenásobným postižením s důrazem na komunikační a sociální dovednosti.