Techniky arteterapie

Speciální pedagogika | Tato kniha je sestavena jako praktická příručka základních arteterapeutických cvičení pro všechny věkové kategorie.Popisuje techniky, které jsou v terapii užívány. Nachází se zde více než 140 námětů pro skupinovou arteterapii dětí i dospělých. Podle autorky Jean Campbellové je arteterapie spontánní, expresivní a tvořivá činnost, která přispívá ke spojení vnějšího a vnitřního světa člověka. Tím může terapie pomoct k odpovědi na klientovi základní potřeby a problémy.