Svépomocný program při koktavosti

Speciální pedagogika | Cílem publikace je pomoct koktavým lidem, aby tuto poruchu zvládli nebo ji přinejmenším měli pod kontrolou. Sám autor je také balbutikem (tj. koktavým) a nahlíží tedy na problematiku zevnitř. Dělí se o naději i zkušenosti své a dalších lidí trpících koktavostí s tím, že radikální zlepšení je reálnou možností. V knize je velmi srozumitelnou formou uvedena postupná řada praktických cvičení. Pozornost je zaměřena především na klíčové momenty, které se pojí s mechanismem koktavosti a jejími projevy. Čtenáři se dostává do rukou návodná příručka, v níž nalezne potřebné povzbuzování, aby ve své snaze vytrval, i upozornění na případné obtíže. Kniha je určena balbutikům, logopedům, speciálním pedagogům a psychoterapeutům.