SPU a ADHD

Speciální pedagogika | Tato publikace podává obecnou charakteristiku specifických poruch učení a chování ve školním prostředí. Nabízí především pedagogům možnosti, jak k žákům s výše zmíněnými poruchami (SPU a ADHD) pedagogicky přistupovat a jednat s nimi. Předkládá mnoho tipů, jak poruchy učení a chování diagnostikovat, jak takové žáky připravit na přijímací zkoušky na střední školu či jak jejich problémy řešit s rodiči.