Speciální psychologie

Speciální pedagogika | Do učebního textu jsou zařazeny kapitoly Sociální psychologie a Základy pedagogiky. Navazují na kapitoly, zaměřené na psychické stavy a procesy a psychologii osobnosti, uvedené v předcházejících skriptech. Další kapitoly jsou jednak podkladem pro teoretickou výuku a jednak podkladem pro psychologická cvičení. Jako podněty pro některá cvičení jsou určeny úlohy v jednotlivých kapitolách.