Speciální pedagogika

Speciální pedagogika | Speciální pedagogika - edukace a rozvoj osob se somatickým, psychickým a sociálním znevýhodněním. Tato publikace uvádí čtenáře do vědního oboru speciální pedagogika, a to zejména do důležitých okruhů problémů, které jsou jejím předmětem.