Speciální pedagogika osob se zrakovým postižením

Speciální pedagogika | Cílem této publikace je poskytnout těm, kteří jsou již v kontaktu či se teprve připravují na práci s osobami se zrakovým postižením, vhled do základů speciálněpedagogického přístupu k jedincům se zrakovým postižením s akcentem na nezbytná teoretická východiska.