Speciální pedagogika nejen pro sociální pedagogy

Speciální pedagogika | Publikace je svým zaměřením určena čtenářům z oblasti sociální pedagogiky připravující se vysokoškolským vzděláním připravují na toto povolání. Informace zde ale najdou i čtenáři, kteří pročtenou teorii doplní vlastními zkušenostmi z praxe. V první kapitole je představena speciální pedagogika jako obor a zároveň je zařazena do interdisciplinárního kontextu, aby bylo dáno vyniknout specifikům sociální a speciální pedagogiky. V dalších kapitolách zaměřených již specificky na jednotlivé druhy postižení, resp. práci s osobami se speciálními potřebami tak, jak o nich hovoří speciální pedagogika. Poslední kapitola výkladový celek uzavírá vymezením přesahů a interdisciplinárních průniků, které sociální a speciální pedagogiku propojují a dávají tak oběma oborům širší rozměr.