Speciální pedagogika: Edukace a rozvoj osob se specifickými potřebami v oblasti somatické, psychické a sociální

Speciální pedagogika | Problematika edukace a společenského uplatnění handicapovaných spoluobčanů staví speciální pedagogiku mezi pedagogickými a psychologickými vědami na významné místo. Tato publikace je odborný text, jehož cílem je seznámit zájemce s vybranými důležitými problémy tohoto vědního oboru.